Policzterofluoroetylen (PTFE)

Policzterofluoroetylen (PTFE) należy do tworzyw nietopliwych. Jego rozkład następuje w temperaturze 327°C. Ze względu na wyjątkowo małą energię powierzchniową PTFE ma dobre własności smarujące oraz jest bardzo odporny na chemikalia organiczne i nieorganiczne.

 

PTFE - zastosowanie

 • wykładziny do aparatury chemicznej,
 • rury i kształtki do urządzeń pracujących w ekstremalnych warunkach,
 • materiały uszczelniające,
 • medycyna (m.in. implanty),
 • elementy pomp i aparatury,
 • elektrotechnika.

 

PTFE - właściwości ogólne

 • Gęstość wg DIN 53479: 2,18 - 2,20 g/cm3
 • Palność wg normy UL94: V0
 • Odporny na warunki atmosferyczne

PTFE - właściwości mechaniczne

 • Wydłużanie przy zerwaniu: 190 - 350%
 • Twardość kulkowa (135 N): 25 - 30 N/mm2
 • Twardość wg Shore'a: 55 - 59
 • Granica plastyczności: 20 MPa
 • Wytrzymałość na rozciąganie: 16 kJ/m2
 • Moduł sprężystości przy próbie zerwania: 700 MPa
 • Ścieralność: 21 µm/km

PTFE - właściwości termiczne

 • Temperatury użytkowe: -200 - +260°
 • Temperatura topnienia: 327°
 • Temperatura odkształcenia cieplnego (HDT metoda A): 55°
 • Temperatura odkształcenia cieplnego (HDT metoda B): 121°
 • Temperatura użytkowa krótkotrwała: 290°
 • Przewodność cieplna (23°C): 0,21 W/(K*m)
 • Liniowy współczynnik wydłużania (23°C):  16

PTFE - właściwości elektryczne

 • Specyficzna rezystancja skrośna: 1017 Ohm*cm
 • Opór powierzchniowy: 1015 Ohm
 • Wytrzymałość dielektryczna: 50 kV/mm
 • Stała dielektryczna (10 MHz): 2,1